Browse Source

added DOS_1551

master
Michael Steil 1 month ago
parent
commit
f9588adb00
75 changed files with 11690 additions and 0 deletions
 1. 103
  0
    DOS_1551/add.src
 2. 177
  0
    DOS_1551/adr.src
 3. 17
  0
    DOS_1551/all.src
 4. 255
  0
    DOS_1551/bin.src
 5. 422
  0
    DOS_1551/blo.src
 6. 221
  0
    DOS_1551/clo.src
 7. 215
  0
    DOS_1551/cnt.src
 8. 47
  0
    DOS_1551/com.src
 9. 53
  0
    DOS_1551/con.src
 10. 35
  0
    DOS_1551/cop.src
 11. 74
  0
    DOS_1551/d1551.src
 12. 32
  0
    DOS_1551/dis.src
 13. 56
  0
    DOS_1551/dnm.src
 14. 40
  0
    DOS_1551/dos.src
 15. 114
  0
    DOS_1551/drv.src
 16. 256
  0
    DOS_1551/dsk.src
 17. 48
  0
    DOS_1551/dup.src
 18. 1
  0
    DOS_1551/edtini.src
 19. 49
  0
    DOS_1551/equ.src
 20. 416
  0
    DOS_1551/erp.src
 21. 138
  0
    DOS_1551/fin.src
 22. 321
  0
    DOS_1551/fm2.src
 23. 89
  0
    DOS_1551/fm3.src
 24. 101
  0
    DOS_1551/fm4.src
 25. 158
  0
    DOS_1551/fnd.src
 26. 312
  0
    DOS_1551/fre.src
 27. 195
  0
    DOS_1551/gbn.src
 28. 270
  0
    DOS_1551/gcr.src
 29. 90
  0
    DOS_1551/get.src
 30. 49
  0
    DOS_1551/idl.src
 31. 81
  0
    DOS_1551/ini.src
 32. 39
  0
    DOS_1551/io.src
 33. 19
  0
    DOS_1551/iod.src
 34. 64
  0
    DOS_1551/it2.src
 35. 340
  0
    DOS_1551/job.src
 36. 10
  0
    DOS_1551/led.src
 37. 119
  0
    DOS_1551/lst.src
 38. 386
  0
    DOS_1551/lup.src
 39. 124
  0
    DOS_1551/maw.src
 40. 57
  0
    DOS_1551/mem.src
 41. 104
  0
    DOS_1551/nes.src
 42. 91
  0
    DOS_1551/new.src
 43. 60
  0
    DOS_1551/nul.src
 44. 198
  0
    DOS_1551/opc.src
 45. 423
  0
    DOS_1551/ope.src
 46. 250
  0
    DOS_1551/par.src
 47. 207
  0
    DOS_1551/ram.src
 48. 144
  0
    DOS_1551/rec.src
 49. 241
  0
    DOS_1551/red.src
 50. 227
  0
    DOS_1551/ren.src
 51. 128
  0
    DOS_1551/rl1.src
 52. 150
  0
    DOS_1551/rl2.src
 53. 57
  0
    DOS_1551/rl3.src
 54. 83
  0
    DOS_1551/rl4.src
 55. 85
  0
    DOS_1551/rom.src
 56. 74
  0
    DOS_1551/scr.src
 57. 205
  0
    DOS_1551/see.src
 58. 45
  0
    DOS_1551/sse.src
 59. 41
  0
    DOS_1551/sst.src
 60. 189
  0
    DOS_1551/ssu.src
 61. 215
  0
    DOS_1551/tfn.src
 62. 254
  0
    DOS_1551/trn.src
 63. 237
  0
    DOS_1551/trp.src
 64. 646
  0
    DOS_1551/ts2.src
 65. 337
  0
    DOS_1551/ts3.src
 66. 235
  0
    DOS_1551/ts4.src
 67. 87
  0
    DOS_1551/tst.src
 68. 190
  0
    DOS_1551/tsu.src
 69. 45
  0
    DOS_1551/uti.src
 70. 281
  0
    DOS_1551/utl.src
 71. 156
  0
    DOS_1551/var.src
 72. 30
  0
    DOS_1551/vec.src
 73. 72
  0
    DOS_1551/ver.src
 74. 306
  0
    DOS_1551/wrt.src
 75. 4
  0
    README.md

+ 103
- 0
DOS_1551/add.src View File

@@ -0,0 +1,103 @@
1
+;11/28/83 ds
2
+; add file to directory
3
+
4
+addfil lda sa     ; save variables 
5
+    pha   
6
+    lda lindx    
7
+    pha   
8
+    lda sector   
9
+    pha   
10
+    lda track    
11
+    pha   
12
+    lda #irsa    
13
+    sta sa     
14
+    jsr curblk   ; use last accessed search
15
+    lda type    
16
+    pha   
17
+    lda fildrv   
18
+    and #1     
19
+    sta drvnum   
20
+    ldx jobnum   
21
+    eor lstjob,x  
22
+    lsr a  
23
+    bcc af08    ; same drive as required
24
+
25
+    ldx #1     
26
+    stx delind   ; look for deleted entry
27
+    jsr srchst   
28
+    beq af15    ; all full, new sector 
29
+    bne af20    ; found one
30
+
31
+af08  lda delsec   
32
+    beq af10    ; deleted entry not located
33
+    cmp sector   
34
+    beq af20    ; sector is resident
35
+    sta sector   
36
+    jsr drtrd   ; read sector in
37
+    jmp af20    
38
+
39
+af10  lda #1     ; find deleted entry
40
+    sta delind   
41
+    jsr search   
42
+    bne af20    
43
+af15  jsr nxdrbk   ; all full, new sector
44
+    lda sector   
45
+    sta delsec   
46
+    lda #2     
47
+    sta delind   
48
+af20  lda delind   
49
+    jsr setpnt   
50
+    pla   
51
+    sta type    ; set type
52
+    cmp #reltyp   
53
+    bne af25    
54
+    ora #$80    
55
+af25       
56
+    jsr putbyt   
57
+    pla   
58
+    sta filtrk   ; ...table & entry
59
+    jsr putbyt   
60
+    pla   
61
+    sta filsec   ; set sector link in...
62
+    jsr putbyt   ; ...table & entry
63
+    jsr getact   
64
+    tay   
65
+    lda filtbl   
66
+    tax   
67
+    lda #16     
68
+    jsr trname   ; transfer name
69
+    ldy #16     
70
+    lda #0     ; clear # of blocks &...
71
+af30  sta (dirbuf),y     ; ...& replace links
72
+    iny   
73
+    cpy #27     
74
+    bcc af30    
75
+    lda type    ; a relative file ?
76
+    cmp #reltyp   
77
+    bne af50    ; no
78
+    ldy #16    ; yes
79
+    lda trkss   ; get ss track
80
+    sta (dirbuf),y     ; put in directory
81
+    iny   
82
+    lda secss   ; get ss sector
83
+    sta (dirbuf),y     ; put in
84
+    iny   
85
+    lda rec    ; get record size
86
+    sta (dirbuf),y     
87
+af50  jsr drtwrt   ; write it out
88
+    pla   
89
+    sta lindx    
90
+    tax   
91
+    pla   
92
+    sta sa     
93
+    lda delsec   
94
+    sta entsec   
95
+    sta dsec,x   
96
+    lda delind   
97
+    sta entind   
98
+    sta dind,x   
99
+    lda type    
100
+    sta pattyp   
101
+    lda drvnum   
102
+    sta fildrv   
103
+    rts   

+ 177
- 0
DOS_1551/adr.src View File

@@ -0,0 +1,177 @@
1
+;11/28/83 ds
2
+;*********************************
3
+;* addrel: add blocks to relative*
4
+;*     file.         *
5
+;*  vars:            *
6
+;*  regs:            *
7
+;*                *
8
+;*********************************
9
+;
10
+addrel      
11
+    jsr setdrn   
12
+    jsr ssend   ; set up end of file
13
+    jsr posbuf   
14
+    jsr dbset    
15
+    lda ssind    
16
+    sta r1     ; save ss index
17
+    lda ssnum    
18
+    sta r0     ; save ss number
19
+    lda #0     
20
+    sta r2     ; clear flag for one block
21
+;
22
+    lda #0     ; clear for calculation...
23
+    sta recptr   ; ...to 1st byte in record
24
+    jsr fndrel   ; calc ss ptrs
25
+addr1      ; entry for rel record fix
26
+    jsr numfre   ; calc available...
27
+;
28
+    ldy lindx   ; record span?
29
+    ldx rs,y    
30
+    dex   
31
+    txa   
32
+    clc   
33
+    adc relptr   
34
+    bcc ar10    ; no span
35
+;
36
+    inc ssind   ; inc ss ptrs & check
37
+    inc ssind   ; inc ss ptrs & check
38
+    bne ar10    
39
+    inc ssnum    
40
+    lda #ssioff   
41
+    sta ssind    
42
+ar10       
43
+    lda r1     
44
+    clc   
45
+    adc #2     
46
+    jsr setssp   
47
+;
48
+    lda ssnum    
49
+    cmp #nssl    
50
+    bcc ar25    ; valid range
51
+;
52
+ar20       
53
+    lda #bigfil   
54
+    jsr cmderr   ; too many ss's
55
+ar25       
56
+    lda ssind   ; calc # blocks needed...
57
+    sec   ; ...& check against avail.
58
+    sbc r1     
59
+    bcs ar30    
60
+    sbc #ssioff-1  
61
+    clc   
62
+ar30       
63
+    sta t3     ; # ss indices
64
+    lda ssnum    
65
+    sbc r0     
66
+    sta t4     ; # ss needed
67
+;
68
+    ldx #0     ; clear accum.
69
+    stx t1     
70
+    stx t2     
71
+    tax   ; .x=# ss
72
+    jsr sscalc   ; calc # of blocks needed
73
+;
74
+    lda t2     
75
+    bne ar35    
76
+    ldx t1     
77
+    dex   
78
+    bne ar35    
79
+;
80
+    inc r2     
81
+ar35       
82
+    cmp nbtemp+1  
83
+    bcc ar40    ; ok!!
84
+    bne ar20    
85
+    lda nbtemp   
86
+    cmp t1     
87
+    bcc ar20    ; not enuf blocks
88
+ar40       
89
+    lda #1     
90
+    jsr drdbyt   ; look at sector link
91
+    clc   
92
+    adc #1     ; +1 is nr
93
+    ldx lindx    
94
+    sta nr,x    
95
+    jsr nxtts   ; get next block...
96
+    jsr setlnk   ; ...& set link.
97
+    lda r2     
98
+    bne ar50    ; add one block
99
+;
100
+    jsr wrtout   ; write current last rec
101
+ar45       
102
+    jsr dblbuf   ; switch bufs
103
+    jsr sethdr   ; set hdr from t & s
104
+    jsr nxtts   ; get another
105
+    jsr setlnk   ; set up link
106
+    jsr nulbuf   ; clean it out
107
+    jmp ar55    
108
+ar50       
109
+    jsr dblbuf   ; switch bufs
110
+    jsr sethdr   ; set hdr from t & s
111
+    jsr nulbuf   ; clean buffer
112
+    jsr nullnk   ; last block =0,lstchr
113
+ar55       
114
+    jsr wrtout   ; write buffer
115
+    jsr getlnk   ; get t&s from link
116
+    lda track    
117
+    pha   ; save 'em
118
+    lda sector   
119
+    pha   
120
+    jsr gethdr   ; now get hdr t&s
121
+    lda sector   
122
+    pha   ; save 'em
123
+    lda track    
124
+    pha   
125
+    jsr gsspnt   ; check ss ptr
126
+    tax   
127
+    bne ar60    
128
+;
129
+    jsr newss   ; need another ss
130
+    lda #ssioff   
131
+    jsr setssp   ; .a=bt val
132
+    inc r0     ; advance ss count
133
+ar60       
134
+    pla   
135
+    jsr putss   ; record t&s...
136
+    pla   
137
+    jsr putss   ; ...in ss.
138
+    pla   ; get t&s from link
139
+    sta sector   
140
+    pla   
141
+    sta track    
142
+    beq ar65    ; t=0: that's all!!
143
+;
144
+    lda r0     
145
+    cmp ssnum    
146
+    bne ar45    ; not even done yet
147
+;
148
+    jsr gsspnt   
149
+    cmp ssind    
150
+    bcc ar45    ; almost done
151
+    beq ar50    ; one more block left
152
+ar65       
153
+    jsr gsspnt   
154
+    pha   
155
+    lda #0     
156
+    jsr ssdir    
157
+    lda #0     
158
+    tay   
159
+    sta (dirbuf),y     
160
+    iny   
161
+    pla   
162
+    sec   
163
+    sbc #1     
164
+    sta (dirbuf),y     
165
+    jsr wrtss   ; write ss
166
+    jsr watjob   
167
+    jsr mapout   
168
+    jsr fndrel   
169
+    jsr dblbuf   ; get back to leading buffer
170
+    jsr sspos    
171
+    bvs ar70    
172
+    jmp positn   
173
+ar70       
174
+    lda #lrf    
175
+    jsr setflg   
176
+    lda #norec   
177
+    jsr cmderr   

+ 17
- 0
DOS_1551/all.src View File

@@ -0,0 +1,17 @@
1
+;11/28/83 ds
2
+;
3
+; set up subroutine
4
+;
5
+pups1  lda #0     
6
+    sta rec     
7
+    sta drvcnt   
8
+    sta filtrk   
9
+    sta filtrk+1  
10
+    lda fildrv+1  ; get drive number
11
+    and #1     ; only
12
+    sta drvnum   
13
+    ora #1     
14
+    sta delsec   ; nonzero
15
+    lda filtbl+1  ; fn1=fn2
16
+    sta filtbl   
17
+    rts   

+ 255
- 0
DOS_1551/bin.src View File

@@ -0,0 +1,255 @@
1
+; 08/17/83 ds
2
+;
3
+;
4
+put4bg lda #0     ; clear table
5
+    sta gtab+1   
6
+    sta gtab+4   
7
+;
8
+    ldy gcrpnt   
9
+;
10
+    lda btab    
11
+    and #$f0    
12
+    lsr a  
13
+    lsr a  
14
+    lsr a  
15
+    lsr a  
16
+    tax   
17
+    lda bgtab,x   
18
+;
19
+    asl a  
20
+    asl a  
21
+    asl a  
22
+    sta gtab    
23
+;
24
+    lda btab    
25
+    and #$0f    
26
+    tax   
27
+    lda bgtab,x   
28
+;
29
+    ror a  
30
+    ror gtab+1   
31
+    ror a  
32
+    ror gtab+1   
33
+;
34
+    and #$07    
35
+    ora gtab    
36
+    sta (bufpnt),y     
37
+;
38
+    iny   
39
+;
40
+    lda btab+1   
41
+    and #$f0    
42
+    lsr a  
43
+    lsr a  
44
+    lsr a  
45
+    lsr a  
46
+    tax   
47
+    lda bgtab,x   
48
+;
49
+    asl a  
50
+    ora gtab+1   
51
+    sta gtab+1   
52
+;
53
+;
54
+    lda btab+1   
55
+    and #$0f    
56
+    tax   
57
+    lda bgtab,x   
58
+;
59
+    rol a  
60
+    rol a  
61
+    rol a  
62
+    rol a  
63
+    sta gtab+2   
64
+;
65
+    rol a  
66
+    and #1     
67
+    ora gtab+1   
68
+    sta (bufpnt),y     
69
+;
70
+    iny   
71
+;
72
+    lda btab+2   
73
+    and #$f0    
74
+    lsr a  
75
+    lsr a  
76
+    lsr a  
77
+    lsr a  
78
+    tax   
79
+    lda bgtab,x   
80
+;
81
+    clc   
82
+    ror a  
83
+    ora gtab+2   
84
+    sta (bufpnt),y     
85
+    iny   
86
+;
87
+    ror a  
88
+    and #$80    
89
+    sta gtab+3   
90
+;
91
+    lda btab+2   
92
+    and #$0f    
93
+    tax   
94
+    lda bgtab,x   
95
+    asl a  
96
+    asl a  
97
+    and #$7c    
98
+    ora gtab+3   
99
+    sta gtab+3   
100
+;
101
+    lda btab+3   
102
+    and #$f0    
103
+    lsr a  
104
+    lsr a  
105
+    lsr a  
106
+    lsr a  
107
+    tax   
108
+    lda bgtab,x   
109
+;
110
+    ror a  
111
+    ror gtab+4   
112
+    ror a  
113
+    ror gtab+4   
114
+    ror a  
115
+    ror gtab+4   
116
+;
117
+    and #$03    
118
+    ora gtab+3   
119
+    sta (bufpnt),y     
120
+    iny   
121
+    bne bing35   
122
+;
123
+    lda savpnt+1  
124
+    sta bufpnt+1  
125
+    lda #$00    
126
+    sta bufpnt   
127
+;
128
+;
129
+bing35 lda btab+3   
130
+    and #$0f    
131
+    tax   
132
+    lda bgtab,x   
133
+    ora gtab+4   
134
+    sta (bufpnt),y     
135
+    iny   
136
+    sty gcrpnt   
137
+    rts   
138
+;
139
+;
140
+;
141
+bgtab  .byte  $0a   
142
+	.byte  $0b   
143
+	.byte  $12   
144
+	.byte  $13   
145
+	.byte  $0e   
146
+	.byte  $0f   
147
+	.byte  $16   
148
+	.byte  $17   
149
+	.byte  $09   
150
+	.byte  $19   
151
+	.byte  $1a   
152
+	.byte  $1b   
153
+	.byte  $0d   
154
+	.byte  $1d   
155
+	.byte  $1e   
156
+	.byte  $15   
157
+;
158
+;
159
+;
160
+;******************************
161
+;*
162
+;*
163
+;*    binary to gcr conversion
164
+;*
165
+;*
166
+;*  does inplace conversion of
167
+;*  buffer to gcr using overflow
168
+;*  block
169
+;*
170
+;*
171
+;*  creates write image
172
+;*
173
+;*   1 block id char
174
+;*  256 data bytes
175
+;*   1 check sum
176
+;*   2 off bytes
177
+;*  ---
178
+;*  260 binary bytes
179
+;*
180
+;* 260 binary bytes >> 325 gcr
181
+;*
182
+;* 325 = 256 + 69 overflow
183
+;*
184
+;*
185
+;********************************
186
+;*
187
+bingcr lda #0     ; init pointers
188
+    sta savpnt   
189
+    sta bytcnt   
190
+;
191
+    lda #$60    
192
+    sta bufpnt   
193
+;
194
+    lda #$bb    ; overflow buff offset
195
+    sta gcrpnt   ; start saving gcr here
196
+;
197
+    sta gcrflg   ; buffer converted flag
198
+;
199
+    lda bufpnt+1  ; save buffer pointer
200
+    sta savpnt+1  
201
+;
202
+    lda #$00    ; point at (msb $00)+(lsb $60 + offset $bb)
203
+    sta bufpnt+1  
204
+;
205
+    lda #dbid   ; store data block id
206
+    sta btab    ; and next 3 data bytes
207
+;
208
+    ldy bytcnt   
209
+;
210
+    lda (savpnt),y     
211
+    sta btab+1   
212
+    iny   
213
+;
214
+    lda (savpnt),y     
215
+    sta btab+2   
216
+    iny   
217
+;
218
+    lda (savpnt),y     
219
+    sta btab+3   
220
+    iny   
221
+;
222
+bing07 sty bytcnt   ; next byte to get
223
+;
224
+    jsr put4bg   ; convert and store
225
+;
226
+    ldy bytcnt   
227
+;
228
+    lda (savpnt),y     
229
+    sta btab    
230
+    iny   
231
+    beq bing20   
232
+;
233
+    lda (savpnt),y     
234
+    sta btab+1   
235
+    iny   
236
+;
237
+    lda (savpnt),y     
238
+    sta btab+2   
239
+    iny   
240
+;
241
+    lda (savpnt),y     
242
+    sta btab+3   
243
+    iny   
244
+;
245
+    bne bing07   ; jmp
246
+;
247
+;
248
+bing20 lda chksum   ; store chksum
249
+    sta btab+1   
250
+;
251
+    lda #0     ; store 0 off byte
252
+    sta btab+2   
253
+    sta btab+3   
254
+;
255
+    jmp put4bg   ; convert and store and return

+ 422
- 0
DOS_1551/blo.src View File

@@ -0,0 +1,422 @@
1
+    .page 'block'  
2
+;08/22/84 ds
3
+; rom 1.1 additions
4
+; user commands
5
+
6
+user  ldy cmdbuf+1  
7
+    cpy #'0     
8
+    bne us10    ; 0 resets pntr
9
+
10
+usrint lda #<ublock  ; set default block add
11
+    sta usrjmp   
12
+    lda #>ublock  
13
+    sta usrjmp+1  
14
+    rts   
15
+
16
+us10  jsr usrexc   ; execute code by table
17
+    jmp endcmd   
18
+
19
+usrexc dey   ; entry is(((index-1)and$f)*2)
20
+    tya   
21
+    and #$f     
22
+    asl a  
23
+    tay   
24
+    lda (usrjmp),y     
25
+    sta ip     
26
+    iny   
27
+    lda (usrjmp),y     
28
+    sta ip+1    
29
+    jmp (ip)    
30
+    .page 'block commands'     
31
+; open direct access buffer
32
+; from open "#"
33
+
34
+opnblk lda lstdrv   
35
+    sta drvnum   
36
+    lda sa     ; sa is destroyed by this patch
37
+    pha   
38
+    jsr autoi   ; init disk for proper channel assignment
39
+    pla   ; restore sa
40
+    sta sa     
41
+    ldx cmdsiz   
42
+    dex   
43
+    bne ob10    
44
+
45
+    lda #1     ; get any buffer
46
+    jsr getrch   
47
+    jmp ob30    
48
+
49
+ob05  lda #nochnl   
50
+    jmp cmderr   
51
+
52
+ob10  ldy #1     ; buffer # is requested
53
+    jsr bp05    
54
+    ldx filsec   
55
+    cpx #bfcnt   ; must be less than 5
56
+    bcs ob05    
57
+
58
+    lda #0     
59
+    sta temp    
60
+    sta temp+1   
61
+    sec   
62
+
63
+ob15       
64
+    rol temp    
65
+    rol temp+1   
66
+    dex   
67
+    bpl ob15    
68
+
69
+    lda temp    
70
+    and bufuse   
71
+    bne ob05    ; buffer is used
72
+    lda temp+1   
73
+    and bufuse+1  
74
+    bne ob05    ; buf is used
75
+
76
+    lda temp    
77
+    ora bufuse   ; set buffer as used
78
+    sta bufuse   
79
+    lda temp+1   
80
+    ora bufuse+1  
81
+    sta bufuse+1  
82
+
83
+    lda #0     ; set up channel
84
+    jsr getrch   
85
+    ldx lindx    
86
+    lda filsec   
87
+    sta buf0,x   
88
+    tax   
89
+    lda drvnum   
90
+    sta jobs,x   
91
+    sta lstjob,x  
92
+
93
+ob30  ldx sa     
94
+    lda lintab,x  ; set lindx table
95
+    ora #$40    
96
+    sta lintab,x  
97
+
98
+    ldy lindx    
99
+    lda #$ff    
100
+    sta lstchr,y  
101
+
102
+    lda #rndrdy   
103
+    sta chnrdy,y  ; set channel ready
104
+
105
+    lda buf0,y   
106
+    sta chndat,y  ; buffer # as 1st char
107
+    asl a  
108
+    tax   
109
+    lda #1     
110
+    sta buftab,x  
111
+    lda #dirtyp+dirtyp   
112
+    sta filtyp,y  ; set direct file type
113
+    jmp endcmd   
114
+    .page  
115
+; block commands
116
+block  ldy #0     
117
+    ldx #0     
118
+    lda #'-    ; "-" separates cmd from subcmd
119
+    jsr parse   ; locate sub-cmd
120
+    bne blk40    
121
+
122
+blk10  lda #badcmd   
123
+    jmp cmderr   
124
+
125
+blk30  lda #badsyn   
126
+    jmp cmderr   
127
+
128
+blk40  txa   
129
+    bne blk30    
130
+
131
+    ldx #nbcmds-1     ; find command
132
+    lda cmdbuf,y  
133
+blk50  cmp bctab,x   
134
+    beq blk60    
135
+    dex   
136
+    bpl blk50    
137
+    bmi blk10    
138
+
139
+blk60      
140
+    txa   
141
+    ora #$80    
142
+    sta cmdnum   
143
+    jsr blkpar   ; parse parms
144
+
145
+    lda cmdnum   
146
+    asl a  
147
+    tax   
148
+    lda bcjmp+1,x  
149
+    sta temp+1   
150
+    lda bcjmp,x   
151
+    sta temp    
152
+
153
+    jmp (temp)   ; goto command
154
+
155
+bctab  .byte 'AFRWEP'     
156
+nbcmds  =*-bctab    
157
+
158
+bcjmp  .word  blkalc     ; block-allocate
159
+	.word  blkfre     ; block-free
160
+	.word  blkrd     ; block-read
161
+	.word  blkwt     ; block-write
162
+	.word  blkexc     ; block-execute
163
+	.word  blkptr     ; block-pointer
164
+
165
+blkpar ldy #0     ; parse block parms
166
+    ldx #0     
167
+    lda #':     
168
+    jsr parse    
169
+    bne bp05    ; found ":"
170
+
171
+    ldy #3     ; else char #3 is beginning
172
+bp05  lda cmdbuf,y  
173
+    cmp #'     
174
+    beq bp10    
175
+
176
+    cmp #29    ; skip character
177
+    beq bp10    
178
+
179
+    cmp #',     
180
+    bne bp20    
181
+
182
+bp10  iny   
183
+    cpy cmdsiz   
184
+    bcc bp05    
185
+
186
+    rts   ; that's all
187
+
188
+bp20  jsr aschex   
189
+    inc f1cnt    
190
+    ldy f2ptr    
191
+    cpx #mxfils-1  
192
+    bcc bp10    
193
+
194
+    bcs blk30   ; bad syntax
195
+
196
+; convert ascii to hex (binary)
197
+; & store conversion in tables
198
+; .y= ptr into cmdbuf
199
+aschex lda #0     
200
+    sta temp    
201
+    sta temp+1   
202
+    sta temp+3   
203
+
204
+    ldx #$ff    
205
+ah10  lda cmdbuf,y  ; test for dec #
206
+    cmp #$40    
207
+    bcs ah20    ; non-numeric terminates
208
+    cmp #$30    
209
+    bcc ah20    ; non-numeric
210
+
211
+    and #$f     
212
+    pha   
213
+    lda temp+1   ; shift digits (*10)
214
+    sta temp+2   
215
+    lda temp    
216
+    sta temp+1   
217
+    pla   
218
+    sta temp    
219
+    iny   
220
+    cpy cmdsiz   
221
+    bcc ah10    ; still in string
222
+
223
+ah20  sty f2ptr   ; convert digits to...
224
+    clc   ; ...binary by dec table
225
+    lda #0     
226
+
227
+ah30  inx   
228
+    cpx #3     
229
+    bcs ah40    
230
+
231
+    ldy temp,x   
232
+ah35  dey   
233
+    bmi ah30    
234
+
235
+    adc dectab,x  
236
+    bcc ah35    
237
+
238
+    clc   
239
+    inc temp+3   
240
+    bne ah35    
241
+
242
+ah40  pha   
243
+    ldx f1cnt    
244
+    lda temp+3   
245
+    sta filtrk,x  ; store result in table
246
+    pla   
247
+    sta filsec,x  
248
+    rts   
249
+
250
+dectab  .byte 1,10,100    ; decimal table
251
+
252
+;block-free
253
+blkfre jsr blktst   
254
+    jsr frets    
255
+    jmp endcmd   
256
+
257
+;block-allocate
258
+    lda #1     
259
+    sta wbam    
260
+blkalc      
261
+    jsr blktst   
262
+
263
+ba10       
264
+    lda sector   
265
+    pha   
266
+    jsr getsec   
267
+    beq ba15    ; none greater on this track
268
+    pla   
269
+    cmp sector   
270
+    bne ba30    ; requested sector not avail
271
+    jsr wused    
272
+    jmp endcmd   
273
+;
274
+ba15       
275
+    pla   ; pop stack
276
+ba20       
277
+    lda #0     
278
+    sta sector   
279
+    inc track    
280
+    lda track    
281
+    cmp maxtrk   
282
+    bcs ba40    ; gone all the way
283
+;
284
+    jsr getsec   
285
+    beq ba20    
286
+ba30       
287
+    lda #noblk   
288
+    jsr cmder2   
289
+ba40       
290
+    lda #noblk   
291
+    jsr cmderr   ; t=0,s=0 :none left
292
+;
293
+
294
+; block read subs
295
+blkrd2 jsr bkotst   ; test parms
296
+    jmp drtrd    
297
+
298
+getsim jsr getpre   ; get byte w/o inc
299
+    lda (buftab,x)     
300
+    rts   
301
+
302
+; block read
303
+blkrd3 jsr blkrd2   
304
+    lda #0     
305
+    jsr setpnt   
306
+    jsr getsim   ; y=lindx
307
+ 
308
+
309
+    sta lstchr,y  
310
+    lda #rndrdy   
311
+    sta chnrdy,y  
312
+    rts   
313
+blkrd      
314
+    jsr blkrd3   
315
+    jsr rnget1   
316
+    jmp endcmd   
317
+
318
+;user direct read, lstchr=$ff
319
+ublkrd      
320
+    jsr blkpar   
321
+    jsr blkrd3   
322
+    lda lstchr,y  
323
+    sta chndat,y  
324
+    lda #$ff    
325
+    sta lstchr,y  
326
+    jmp endcmd   ; (rts)
327
+
328
+;block-write
329
+blkwt  jsr bkotst   
330
+
331
+    jsr getpnt   
332
+    tay   
333
+    dey   
334
+    cmp #2     
335
+    bcs bw10    
336
+    ldy #1     
337
+
338
+bw10  lda #0     ; set record size
339
+    jsr setpnt   
340
+    tya   
341
+    jsr putbyt   
342
+    txa   
343
+    pha   
344
+
345
+bw20  jsr drtwrt   ; write block
346
+    pla   
347
+    tax   
348
+    ldy lindx   ; 08/22/84 ds fix
349
+    jsr rnget2   
350
+    jmp endcmd   
351
+
352
+;user dirct write, no lstchr
353
+ublkwt jsr blkpar   
354
+    jsr bkotst   
355
+    jsr drtwrt   
356
+    jmp endcmd   
357
+
358
+
359
+;block-execute
360
+blkexc      
361
+    jsr blkrd2   ; read block & execute
362
+    lda #0     
363
+
364
+be05  sta temp    
365
+    ldx jobnum   
366
+    lda bufind,x  
367
+    sta temp+1   
368
+    jsr be10    ; indirect jsr
369
+    jmp endcmd   
370
+
371
+be10  jmp (temp)   
372
+
373
+;buffer-pointer, set buffer pointer 
374
+blkptr jsr buftst   
375
+    lda jobnum   
376
+    asl a  
377
+    tax   
378
+    lda filsec+1  
379
+    sta buftab,x  
380
+    jsr getpre   
381
+    jsr rnget2   ; set up get
382
+    jmp endcmd   
383
+
384
+;test for allocated buffer..
385
+; ..related to sa
386
+buftst ldx f1ptr    
387
+    inc f1ptr    
388
+    lda filsec,x  
389
+    tay   
390
+    dey   
391
+    dey   
392
+    cpy #$c    ; set limit to # of sas
393
+    bcc bt20    
394
+
395
+bt15  lda #nochnl   
396
+    jmp cmderr   
397
+
398
+bt20  sta sa     
399
+    jsr fndrch   
400
+    bcs bt15    
401
+    jsr getact   
402
+    sta jobnum   
403
+    rts   
404
+
405
+;test block operation parms
406
+bkotst jsr buftst   
407
+;
408
+;test for legal block &..
409
+; ..set up drv, trk, sec
410
+blktst ldx f1ptr    
411
+    lda filsec,x  
412
+    and #1     
413
+    sta drvnum   
414
+    lda filsec+2,x     
415
+    sta sector   
416
+    lda filsec+1,x     
417
+    sta track    
418
+bt05       
419
+    jsr tschk    
420
+    rts   
421
+
422
+; rsr 1/19/80 add autoi to #cmd

+ 221
- 0
DOS_1551/clo.src View File

@@ -0,0 +1,221 @@
1
+;11/28/83 ds
2
+; close the file associated with sa
3
+;
4
+close      
5
+    lda #0     
6
+    sta wbam    
7
+    lda sa     
8
+    bne cls10   ; directory close
9
+    lda #0     
10
+    sta dirlst   ; clear dir list
11
+    jsr frechn   
12
+cls05      
13
+    jmp freich   
14
+cls10      
15
+    cmp #$f     
16
+    beq clsall   ; close cmd chanl
17
+    jsr clschn   ; close channel
18
+    lda sa     
19
+    cmp #2     
20
+    bcc cls05    
21
+;
22
+    lda erword   
23
+    bne cls15   ; last command had an error
24
+    jmp endcmd   
25
+cls15      
26
+    jmp scren1   
27
+;
28
+clsall      
29
+    lda #14     
30
+    sta sa     
31
+cls20      
32
+    jsr clschn   
33
+    dec sa     
34
+    bpl cls20    
35
+    lda erword   
36
+    bne cls25   ; last command had an error
37
+    jmp endcmd   
38
+cls25      
39
+    jmp scren1   
40
+;
41
+clschn      
42
+    ldx sa     
43
+    lda lintab,x  
44
+    cmp #$ff    
45
+    bne clsc28   
46
+    rts   
47
+clsc28      
48
+    and #$f     
49
+    sta lindx    
50
+;
51
+    jsr typfil   
52
+    cmp #dirtyp   
53
+    beq clsc30   ; direct channel
54
+    cmp #reltyp   
55
+    beq clsrel   
56
+;
57
+    jsr fndwch   ; look for write channel
58
+    bcs clsc31   
59
+;
60
+    jsr clswrt   ; close seq write
61
+    jsr clsdir   ; close directory
62
+clsc30      
63
+    jsr mapout   ; write bam
64
+clsc31      
65
+    jmp frechn   
66
+;
67
+clsrel      
68
+    jsr scrub    
69
+    jsr dblbuf   
70
+    jsr ssend    
71
+    ldx ssnum    
72
+    stx t4     
73
+    inc t4     
74
+    lda #0     
75
+    sta t1     
76
+    sta t2     
77
+    lda ssind    
78
+    sec   
79
+    sbc #ssioff-2  
80
+    sta t3     
81
+    jsr sscalc   
82
+    ldx lindx    
83
+    lda t1     
84
+    sta nbkl,x   
85
+    lda t2     
86
+    sta nbkh,x   
87
+    lda #dyfile   
88
+    jsr tstflg   
89
+    beq clsr1    
90
+    jsr clsdir   
91
+clsr1  jmp frechn   
92
+;
93
+; close a write chanl
94
+;
95
+clswrt     ; close seq write file
96
+    ldx lindx    
97
+    lda nbkl,x   
98
+    ora nbkh,x   
99
+    bne clsw10   ; at least 1 block written
100
+;
101
+    jsr getpnt   
102
+    cmp #2     
103
+    bne clsw10   ; at least 1 byte written
104
+;
105
+    lda #cr     
106
+    jsr putbyt   
107
+clsw10      
108
+    jsr getpnt   
109
+    cmp #2     
110
+    bne clsw20   ; not mt buffer
111
+;
112
+    jsr dblbuf   ; switch bufs
113
+;
114
+    ldx lindx    
115
+    lda nbkl,x   
116
+    bne clsw15   
117
+    dec nbkh,x   
118
+clsw15      
119
+    dec nbkl,x   
120
+;
121
+    lda #0     
122
+clsw20      
123
+    sec   
124
+    sbc #1     ; back up 1
125
+    pha   ; save it
126
+    lda #0     
127
+    jsr setpnt   
128
+    jsr putbyt   ; tlink=0
129
+    pla   ; lstchr count
130
+    jsr putbyt   
131
+;
132
+    jsr wrtbuf   ; write out last buffer
133
+    jsr watjob   ; finish job up
134
+    jmp dblbuf   ; make sure both bufs ok
135
+;rts
136
+;
137
+; directory close on open write file
138
+;
139
+clsdir ldx lindx   ; save lindx
140
+    stx wlindx   ; &sa
141
+    lda sa     
142
+    pha   
143
+    lda dsec,x   ; get directory sector
144
+    sta sector   
145
+    lda dind,x   ; get sector offset
146
+    sta index    
147
+    lda filtyp,x  ; drv # in filtyp
148
+    and #1     
149
+    sta drvnum   
150
+    lda dirtrk   
151
+    sta track    
152
+    jsr getact   ; allocate a buffer
153
+    pha   
154
+    sta jobnum   
155
+    jsr drtrd   ; read directory sector
156
+    ldy #0     
157
+    lda bufind,x  ; .x is job#
158
+    sta r0+1    
159
+    lda index    
160
+    sta r0     
161
+    lda (r0),y   
162
+    and #$20    
163
+    beq clsd5    
164
+    jsr typfil   
165
+    cmp #reltyp   
166
+    beq clsd6    
167
+;
168
+    lda (r0),y   
169
+    and #$8f    ; replace file
170
+    sta (r0),y   
171
+    iny   
172
+    lda (r0),y   
173
+    sta track    
174
+    sty temp+2   
175
+    ldy #27    ; extract replacement link
176
+    lda (r0),y   ; to last sector
177
+    pha   
178
+    dey   
179
+    lda (r0),y   
180
+    bne clsd4    
181
+    sta track    
182
+    pla   
183
+    sta sector   
184
+    lda #$67    
185
+    jsr cmder2   
186
+clsd4      
187
+    pha   
188
+    lda #0     
189
+    sta (r0),y   
190
+    iny   
191
+    sta (r0),y   
192
+    pla   
193
+    ldy temp+2   
194
+    sta (r0),y   
195
+    iny   
196
+    lda (r0),y   
197
+    sta sector   
198
+    pla   
199
+    sta (r0),y   
200
+    jsr delfil   ; delete old file
201
+    jmp clsd6   ; set close bit
202
+clsd5      
203
+    lda (r0),y   
204
+    and #$f     
205
+    ora #$80    
206
+    sta (r0),y   
207
+clsd6  ldx wlindx   
208
+    ldy #28    ; set # of blocks
209
+    lda nbkl,x   
210
+    sta (r0),y   
211
+    iny   
212
+    lda nbkh,x   
213
+    sta (r0),y   
214
+    pla   
215
+    tax   
216
+    lda #write   ; write directory sector
217
+    ora drvnum   
218
+    jsr doit    
219
+    pla   
220
+    sta sa     
221
+    jmp fndwch   ; restore lindx

+ 215
- 0
DOS_1551/cnt.src View File

@@ -0,0 +1,215 @@
1
+;08/22/84 ds
2
+;
3
+;
4
+;  *contrl
5
+;
6
+;  main controller loop
7
+;
8
+;  scans job que for jobs
9
+;
10
+;  finds job on current track
11
+;  if it exists
12
+;
13
+sysirq pha   
14
+    txa   
15
+    pha   
16
+    tya   
17
+    pha   
18
+    tsx   ; save current stack pointer
19
+    stx savsp   ; *
20
+;
21
+top   ldy #numjob-1     ; pointer into job que
22
+;
23
+;
24
+cont10      
25
+    lda jobs,y   ; find a job (msb set)
26
+    bmi cont30   ; branch if there is a job
27
+    dey   
28
+    bpl cont10   
29
+;
30
+    lda joberr   ; are we to blink?
31
+    bne cont22   ; br, we are
32
+;
33
+;  check for open files
34
+;
35
+cont11 lda dskcnt   ; load in port
36
+    ora #8     ; set mask to turn off led(x)
37
+    ldy bthdrv   ; check to see if drv#(x) has an open file
38
+    beq cont21   ; br, it does not
39
+    and #$f7    ; else mask led#(x) on
40
+cont21 sta dskcnt   
41
+    jmp cont25   ; 
42
+;
43
+;  blink appropriate led
44
+;
45
+cont22      
46
+    dec errcnt   
47
+    bpl cont25   
48
+    lda #30    ; 30*6ms blink rate
49
+    sta errcnt   
50
+    lda dskcnt   
51
+    eor #$08    
52
+    sta dskcnt   
53
+;
54
+cont25 jmp end     
55
+;
56
+cont30      
57
+    and #drvmsk  ; get drive #
58
+    tax   
59
+    cmp cdrive   ; test if current drive
60
+    beq cont40   
61
+;
62
+    sta cdrive   
63
+    and #01     
64
+    sta drviof   ; drive i/o offset 0 or 1
65
+    ror a  
66
+    ror a  
67
+    ror a     ; into msb's
68
+    sta work    
69
+    lda portc   ; set in portc
70
+    and #%00111111     ; mask
71
+    ora work    ; set bits
72
+    sta portc    
73
+    jsr turnon   ; turn drive on
74
+    jmp end    ; go clean up
75
+;
76
+;
77
+cont40 lda drvst   ; test if motor up to speed
78
+    bmi cont50   
79
+;
80
+    asl a     ; test if stepping
81
+    bpl que    ; not stepping
82
+;
83
+cont50 jmp end     
84
+;
85
+;
86
+que   lda #$20    ; status=running
87
+    sta drvst    
88
+;
89
+    lda dskcnt   ; turn on activity led
90
+    and #$f7    
91
+    sta dskcnt   
92
+que9  ldy #numjob-1  
93
+    sty jobn    
94
+;
95
+que10  jsr setjb    
96
+    bmi que20    
97
+;
98
+que05  dec jobn    
99
+    bpl que10    
100
+;
101
+;
102
+    ldy nxtjob   
103
+    jsr setjb1   
104
+;
105
+    lda nxtrk    
106
+    sta steps    
107
+    asl steps   ; steps*2
108
+;
109
+    lda #$60    ; set status=stepping
110
+    sta drvst    
111
+;
112
+;
113
+;
114
+    lda (hdrpnt),y     ; get dest track #
115
+    sta drvtrk   
116
+fin   jmp end     
117
+;
118
+;
119
+que20  and #drvmsk  ; test if same drive
120
+    cmp cdrive   
121
+    bne que05   ; test if current drive
122
+;
123
+    lda drvtrk   
124
+    beq gotu    ; uninit. track #
125
+;
126
+    sec   ; calc distance to track
127
+    lda (hdrpnt),y     
128
+    sbc drvtrk   
129
+    beq gotu    ; on track
130
+;
131
+    sta nxtrk    
132
+    lda jobn    ; save job# and dist to track
133
+    sta nxtjob   
134
+;
135
+    jmp que05    
136
+;
137
+;
138
+;
139
+;
140
+gotu  ldx #4     ; set track and sectr
141
+    lda (hdrpnt),y     
142
+    sta tracc    
143
+;
144
+gotu10 cmp trknum-1,x     
145
+;
146
+    dex   
147
+    bcs gotu10   
148
+;
149
+    lda numsec,x  
150
+    sta sectr    
151
+;
152
+    txa   ; set density
153
+    asl a  
154
+    asl a  
155
+    asl a  
156
+    asl a  
157
+    asl a     ; to high order
158
+    sta work    
159
+;
160
+    lda dskcnt   
161
+    and #$9f    ; clear density bits
162
+    ora work    
163
+    sta dskcnt   ; set density bits
164
+;
165
+;
166
+    lda job    ; yes, go do the job
167
+    cmp #bump-$80     ; test for bump
168
+    beq bmp     
169
+;
170
+;
171
+;
172
+    cmp #frmt-$80     ; is it a format code
173
+    beq fmt     
174
+;
175
+    jmp seak    ; do a sector seek
176
+fmt   jmp formt   ; do the format
177
+;
178
+;
179
+bmp       
180
+    lda dskcnt   
181
+    and #$ff-$03  ; set phase a
182
+    sta dskcnt   
183
+    lda #$60    ; set status=stepping
184
+    sta drvst    
185
+;
186
+    lda #256-92  ; step back 45 traks
187
+    sta steps    
188
+    lda #1     ; drvtrk now 1
189
+    sta drvtrk   
190
+    jmp errr    
191
+;
192
+setjb  ldy jobn    
193
+setjb1 lda jobs,y   
194
+    pha   
195
+    bpl setj10   ; no job here
196
+;
197
+    and #$78    
198
+    sta job     
199
+    tya   
200
+    asl a  
201
+    adc #<hdrs   ; hdrpnt,trk,sec for job
202
+    sta hdrpnt   
203
+    lda #>hdrs   
204
+    sta hdrpnt+1  
205
+    tya   ; point at buffer
206
+    clc   
207
+    adc #>bufs   
208
+    sta bufpnt+1  
209
+;
210
+;
211
+setj10 ldy #0     
212
+    sty bufpnt   
213
+;
214
+    pla   
215
+    rts   

+ 47
- 0
DOS_1551/com.src View File

@@ -0,0 +1,47 @@
1
+;**********************************************
2
+;*                      *
3
+;*  commodore business machines software   *
4
+;*                      *
5
+;**********************************************
6
+;*                      *
7
+;*  4     88888888    1       *
8
+;*  4 4   8   8   1 1       *
9
+;*  4 4   88888888    1       *
10
+;*  4444444  8   8    1       *
11
+;*    4   8   8    1       *
12
+;*    4   88888888   1111111     *
13
+;*                      *
14
+;*                      *
15
+;**********************************************
16
+;*                      *
17
+;*  disk operating system and controller   *
18
+;*  routines.                *
19
+;*                      *
20
+;*  copyright (c) 1984 by          *
21
+;*  commodore business machines (cbm) ds  *
22
+;*                      *
23
+;**********************************************
24
+;
25
+;   01/23/84 :: 01/23/84 ::: 01/23/84
26
+;
27
+;**********************************************
28
+;*  this software is furnished for use in  *
29
+;* the double/single tedisk floppy disk unit.*
30
+;*                      *
31
+;*  copies thereof may not be provided or  *
32
+;* made available for use on any other    *
33
+;* system.                  *
34
+;*                      *
35
+;*  the information in this document is   *
36
+;* subject to change without notice.     *
37
+;*                      *
38
+;*  no responsibility is assumed for     *
39
+;* reliability of this software.       *
40
+;*                      *
41
+;**********************************************
42
+    .page 'dos version 011684'  
43
+;
44
+;
45
+;
46
+;    .end
47
+;

+ 53
- 0
DOS_1551/con.src View File

@@ -0,0 +1,53 @@
1
+; 08/26/83 ds
2
+;
3
+;
4
+;  *conhdr
5
+;
6
+;  convert header
7
+;  into gcr search image
8
+;  and place in stab
9
+;
10
+;  image contains :
11
+;
12
+;  00 id id tr sc cs hbid
13
+;
14
+;
15
+conhdr lda bufpnt+1  ; save buffer pointer
16
+    sta savpnt+1  
17
+;
18
+    lda #>ovroff  
19
+    sta bufpnt+1  
20
+;
21
+    lda #$11    ; store in staboff @$0111
22
+    sta gcrpnt   
23
+;
24
+    lda #hbid    
25
+    sta btab    
26
+;
27
+    lda header+4  
28
+    sta btab+1   
29
+;
30
+    lda header+3  
31
+    sta btab+2   
32
+;
33
+    lda header+2  
34
+    sta btab+3   
35
+;
36
+    jsr put4bg   
37
+;
38
+    lda header+1  
39
+    sta btab    
40
+;
41
+    lda header   
42
+    sta btab+1   
43
+;
44
+    lda #0     
45
+    sta btab+2   
46
+    sta btab+3   
47
+;
48
+    jsr put4bg   
49
+;
50
+    lda savpnt+1  ; restore buffer pointer
51
+    sta bufpnt+1  
52
+;
53
+    rts   

+ 35
- 0
DOS_1551/cop.src View File

@@ -0,0 +1,35 @@
1
+;11/28/83 ds
2
+;
3
+; dskcpy check for type
4
+; and parses special case
5
+;
6
+dskcpy      
7
+    lda #$e0    ; kill bam buffer
8
+    sta bufuse   
9
+    jsr clnbam   ; clr tbam
10
+    jsr bam2x   ; get bam lindx in .x
11
+    lda #$ff    
12
+    sta buf0,x   ; mark bam out-of-memory
13
+    lda #$0f    
14
+    sta linuse   ; free all lindxs
15
+    jsr prscln   ; find ":"
16
+    bne dx0000   
17
+    jmp duplct   ; bad command error, cx=x not allowed
18
+;
19
+dx0000 jsr tc30    ; normal parse
20
+dx0005 jsr alldrs   ; put drv's in filtbl
21
+    lda image   ; get parse image
22
+    and #%01010101     ; val for patt copy
23
+    bne dx0020   ; must be concat or normal
24
+    ldx filtbl   ; chk for *
25
+    lda cmdbuf,x  
26
+    cmp #'*     
27
+    bne dx0020   
28
+;
29
+dx0010 lda #badsyn  ; syntax error
30
+    jmp cmderr   
31
+dx0020 lda image   ; chk for normal
32
+    and #%11011001     
33
+    bne dx0010   
34
+    jmp copy    
35
+;    .end

+ 74
- 0
DOS_1551/d1551.src View File

@@ -0,0 +1,74 @@
1
+	.nam "1551 DOS"
2
+	.include com
3
+	.include var
4
+	.include dos
5
+	.include equ
6
+	.include io
7
+	.include iod
8
+	.include ram
9
+	.include it2
10
+	.include trp
11
+	.include dnm
12
+	.include par
13
+	.include drv
14
+	.include lup
15
+	.include trn
16
+	.include scr
17
+	.include dup
18
+	.include cop
19
+	.include all
20
+	.include ren
21
+	.include mem
22
+	.include blo
23
+	.include fnd
24
+	.include ts2
25
+	.include ts3
26
+	.include ts4
27
+	.include job
28
+	.include add
29
+	.include ope
30
+	.include clo
31
+	.include opc
32
+	.include tst
33
+	.include tsu
34
+	.include ssu
35
+	.include sst
36
+	.include get
37
+	.include rl1
38
+	.include rl2
39
+	.include rl3
40
+	.include rl4
41
+	.include sse
42
+	.include rec
43
+	.include nul
44
+	.include adr
45
+	.include nes
46
+	.include erp
47
+	.include utl
48
+	.include dsk
49
+	.include idl
50
+	.include lst
51
+	.include ver
52
+	.include new
53
+	.include maw
54
+	.include fre
55
+	.include tfn
56
+	.include rom
57
+	.include vec
58
+	.include dis
59
+	.include ini
60
+	.include cnt
61
+	.include see
62
+	.include con
63
+	.include led
64
+	.include red
65
+	.include wrt
66
+	.include gcr
67
+	.include bin
68
+	.include gbn
69
+	.include uti
70
+	.include fin
71
+	.include fm2
72
+	.include fm3
73
+	.include fm4
74
+	.end

+ 32
- 0
DOS_1551/dis.src View File

@@ -0,0 +1,32 @@
1
+;**********************************************
2
+;*                      *
3
+;*  commodore business machines software   *
4
+;*                      *
5
+;**********************************************
6
+;
7
+;**********************************************
8
+;*                      *
9
+;*  disk controller routines         *
10
+;*  copyright (c) 1984 by          *
11
+;*  commodore business machines (cbm)    *
12
+;*  ds                    *
13
+;*                      *
14
+;**********************************************
15
+;
16
+;
17
+;
18
+;**********************************************
19
+;*  this software is furnished for use in  *
20
+;*  ted disk unit only.           *
21
+;*                      *
22
+;*  copies thereof may not be provided or  *
23
+;*  made available for use on any other   *
24
+;*  system.                 *
25
+;*                      *
26
+;*  the information in this document is   *
27
+;*  subject to change without notice.    *
28
+;*                      *
29
+;*  no responsibility is assumed for     *
30
+;*  reliability of this software.      *
31
+;*                   ds   *
32
+;**********************************************

+ 56
- 0
DOS_1551/dnm.src View File

@@ -0,0 +1,56 @@
1
+;08/22/84 ds
2
+;********************************
3
+;** change device number util.**
4
+;** & sector increment util. **
5
+;********************************
6
+;
7
+chgdnm      
8
+    ldx cmdsiz   ; check for drive number after command
9
+    dex   
10
+    beq chgtgl   ; if none then toggle what you have
11
+    lda cmdbuf+1  
12
+    tay   ; save
13
+    cmp #'R    ; is it "r" if so then goto cmd section
14
+    beq cmdsec   
15
+    cmp #'S    ; is it "s" if so then goto cmd section
16
+    beq cmdsec   
17
+    cmp #'9    ; is it "9"
18
+    beq donine   
19
+    cmp #'8    ; * * * "8"
20
+    bne chgerr   
21
+doeght      
22
+    ldx #$08    
23
+    bne donchg   
24
+chgtgl lda tedrv   ; toggle what you have
25
+    cmp #$08    
26
+    beq donine   
27
+    bne doeght   
28
+chgerr      
29
+    lda #badcmd  ; invalid drive number or syntax
30
+    jmp cmderr   
31
+donine      
32
+    ldx #$09    
33
+donchg      
34
+    stx tedrv    
35
+    txa   
36
+adjdrv asl a  
37
+    asl a     ; shft into bit 2
38
+    and #%00000100     
39
+    eor #%00000100     ; $fef0 = 1, $fec0 = 0
40
+    sta tdstat   
41
+    lda portc    
42
+    and #%11111011     ; clear bit 2
43
+    ora tdstat   ; or in dev#
44
+    sta portc    
45
+    rts   
46
+;
47
+cmdsec dex   
48
+    beq chgerr   ; br, error
49
+    ldx #$01    ; just in case
50
+    lda cmdbuf+2  ; retrieve
51
+    cpy #'R    ; br, retry w/ x=1
52
+    beq rtyok    
53
+    dex   ; x=0
54
+rtyok  sta secinc,x  ; change sector interleave or retry
55
+    rts   
56
+;    .end

+ 40
- 0
DOS_1551/dos.src View File

@@ -0,0 +1,40 @@
1
+    .page 'dos.var'     
2
+; 09/02/83 ds
3
+;
4
+;
5
+;
6
+c3po2  *=*+1     ; extra byte buffered flag
7
+bsour2  *=*+1     ; extra byte buffered
8
+xspsv  *=*+1     ; stack pointer save area
9
+tlkact  *=*+1     ; active talker flag
10
+lsnact  *=*+1     ; active listen flag
11
+;
12
+;
13
+; for par interface stuff
14
+;
15
+;
16
+dskver  *=*+2     ; disk version
17
+;
18
+;
19
+; constants
20
+;
21
+jmpc   =$50  ; jump command
22
+bumpc  =$40  ; bump command
23
+execd  =$60  ; execute command
24
+bufs   =$0300     ; start of buffers
25
+tolong  =$2  ; format errors
26
+tomany  =$3   
27
+tobig  =$4   
28
+tosmal  =$5   
29
+notfnd  =$6   
30
+skip2  =$2c  ; bit abs
31
+topwrt  =255  ; top of stack
32
+gap2   = 4  ; gap after data block min size
33
+rdmax  = 6  ; sector distance wait
34
+wrtmin  = 9  
35
+disbf  = $80     
36
+wrtmax  = 12  
37
+tim   =58  ; irq rate for 15ms
38
+;
39
+;
40
+;    .end

+ 114
- 0
DOS_1551/drv.src View File

@@ -0,0 +1,114 @@
1
+;12/06/83 ds
2
+;set 1st drive and table pointers
3
+onedrv lda f2cnt    
4
+    sta f1cnt    
5
+    lda #1     
6
+    sta f2cnt    
7
+    sta f2ptr    
8
+
9
+;set up all drives from f2cnt
10
+alldrs ldy lstdrv   ; set up drive #'s...
11
+    ldx #0     ; ...into file entry table... 
12
+ad10  stx f1ptr   ; ...on sector ptr byte
13
+    lda filtbl,x  
14
+    jsr setdrv   
15
+    ldx f1ptr    
16
+    sta filtbl,x  ; incr ptr past ":"
17
+    tya   ; bits rep drives
18
+    sta fildrv,x  ; bit7: default
19
+    inx   ; bit0: drive #
20
+    cpx f2cnt    
21
+    bcc ad10    
22
+    rts   
23
+
24
+;set drive number
25
+; determines drive # from text or
26
+; uses default (-d)
27
+; a: in,out: index, cmdbuf
28
+; y: in: default drive!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29
+;  out: drive number, - if default
30
+
31
+setdrv tax   ; x= cmdbuf index
32
+    ldy #0     ; set default drive to zero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33
+    lda #':     
34
+    cmp cmdbuf+1,x     ; for xxx:file
35
+    beq sd40    ;    ~ 
36
+    cmp cmdbuf,x  ; for xxx:file
37
+    bne sd20    ;    ~
38
+    inx   ; found ":", so...
39
+sd20  tya   ; drive= default
40
+sd22  and #1     ; convert to numeric
41
+sd24  tay   ; restore drive
42
+    txa   ; a=index & xxxxfile
43
+    rts   ;        ~
44
+
45
+sd40  lda cmdbuf,x  
46
+    inx   ; xxx:file
47
+    inx   ;  --~
48
+    cmp #'0    ; for xx0:file
49
+    beq sd22    ;     ~
50
+    cmp #'1    ; for xx1:file
51
+    beq t0v2    ;     ~   error !!!!!!!!!!
52
+    bne sd20    ; cmd:file or xx,:file
53
+sd50   =*   ;   ~      ~
54
+    tya   ; for xxx,file or xx=file
55
+    ora #$80    ;     ~     ~
56
+    and #$81    ; drive= -default
57
+    bne sd24    ; finish testing
58
+
59
+;set drive from any config.
60
+setany lda #0     
61
+    sta image    
62
+    ldy filtbl   
63
+sa05  lda (cb),y   
64
+    jsr tst0v1   
65
+    bpl sa20    
66
+    iny   
67
+    cpy cmdsiz   
68
+    bcs sa10    
69
+    ldy cmdsiz   
70
+    dey   
71
+    bne sa05    
72
+sa10  dec image    
73
+    lda #0     
74
+;default to zero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75
+sa20  and #1     
76
+    sta drvnum   
77
+    rts   
78
+;toggle drvnum
79
+togdrv lda drvnum   
80
+    eor #1     
81
+    and #1     
82
+    sta drvnum   
83
+    rts   
84
+
85
+;set ptrs to one file stream & chk type
86
+fs1set ldy #0     
87
+    lda f1cnt    
88
+    cmp f2cnt    
89
+    beq fs15    
90
+    dec f2cnt    
91
+    ldy f2cnt    
92
+    lda filtbl,y  
93
+    tay   
94
+    lda (cb),y   
95
+    ldy #ntypes-1  
96
+fs10  cmp typlst,y  
97
+    beq fs15    
98
+    dey   
99
+    bne fs10    
100
+fs15  tya   
101
+    sta typflg   
102
+    rts   
103
+
104
+;test char in accum for "0" or "1"
105
+tst0v1 cmp #'0     
106
+    beq t0v1    
107
+    cmp #'1     
108
+    beq t0v2    
109
+    ora #$80    
110
+t0v1  and #$81    
111
+    rts   
112
+
113
+t0v2  lda #badcmd   
114
+    jmp cmderr   

+ 256
- 0
DOS_1551/dsk.src View File

@@ -0,0 +1,256 @@
1
+;02/13/84 ds
2
+;***********************************************************
3
+;
4
+; hardware error display routine
5
+;
6
+;***********************************************************
7
+power0 ldx #$00    
8
+	.byte  $2c  ; skip next two bytes
9
+powerr ldx temp    ; get error #
10
+    txs   ; save error # in sp due to bad ram
11
+;
12
+;
13
+perr0  tsx   ; retrieve
14
+perr1  lda #$6f    ; setup ports
15
+    sta ddrb2   ; data dir. regs
16
+    and #$60    ; *
17
+    sta dskcnt   ; turn on led
18
+;
19
+    tya   
20
+per2a  clc   ; waste time
21
+perr3  adc #$01    
22
+    bne perr3    
23
+    dey   
24
+    bne per2a    
25
+    lda #$68    ; turn off leds
26
+    sta dskcnt   ; *
27
+;
28
+perr4  tya   
29
+perr5  clc   
30
+perr6  adc #$01    ; waste more time
31
+    bne perr6    
32
+    dey   
33
+    bne perr5    
34
+    dex   
35
+    bpl perr1   ; blinked enough times ?
36
+;
37
+    cpx #$f4    ; waste a whole lot of time
38
+    bne perr4    
39
+    beq perr0    
40
+;
41
+;
42
+perr  jmp powerr   
43
+pezro  jmp power0   
44
+;**************************************************************
45
+;           d i s k i n i t
46
+;**************************************************************
47
+;
48
+dskint sei   
49
+    cld   
50
+;
51
+;
52
+;*********************************
53
+;                *
54
+;   power up diagnostic    *
55
+;                *
56
+;*********************************
57
+;
58
+    ldy #0     
59
+    ldx #2     
60
+pu10  txa   ; fill z-page accend pattern
61
+    sta $0,x    
62
+    inx   
63
+    bne pu10    
64
+    ldx #2     
65
+pu20  txa   ; check pattern by inc...
66
+    cmp $0,x    ; ...back to orig #
67
+    bne pezro   ; bad bits
68
+pu30       
69
+    inc $0,x    ; bump contents
70
+    iny   
71
+    bne pu30    ; not done
72
+;
73
+    cmp $0,x    ; check for good count
74
+    bne pezro   ; something's wrong
75
+;
76
+    sty $0,x    ; leave z-page zeroed
77
+    lda $0,x    ; check it
78
+    bne pezro   ; wrong
79
+;
80
+    inx   ; next!
81
+    bne pu20    ; not all done
82
+;
83
+;
84
+; test two 64k-bit roms
85
+;
86
+; enter x=start page
87
+; exit if ok
88
+;
89
+rm10  inc temp    ; next error #
90
+    stx ip+1    ; save page, start x=0
91
+    lda #0     
92
+    sta ip     ; zero lo indirect
93
+    tay   
94
+    ldx #64    ; 64 pages in 16k rom
95
+    clc   
96
+rt10  dec ip+1    ; do it backwards
97
+rt20  adc (ip),y   ; total checksum in a
98
+    iny   
99
+    bne rt20    
100
+    dex   
101
+    bne rt10    
102
+    sta ledflg   
103
+    adc #$ff    ; add in last carry & -1
104
+    bne perr    
105
+
106
+; test all common ram
107
+;
108
+cr20  lda #$01    ; start of 1st block
109
+cr30  sta ip+1    ; save page #
110
+    inc temp    ; bump error #
111
+; enter x=# of pages in block
112
+; ip ptr to first page in block
113
+; exit if ok
114
+;
115
+ramtst ldx #7     ; save page count
116
+ra10  tya   ; fill with adr sensitive pattern
117
+    clc   
118
+    adc ip+1    
119
+    sta (ip),y   
120
+    iny   
121
+    bne ra10    
122
+    inc ip+1    
123
+    dex   
124
+    bne ra10    
125
+    ldx #7     ; restore page count
126
+ra30  dec ip+1    ; check pattern backwards
127
+ra40  dey   
128
+    tya   ; gen pattern again
129
+    clc   
130
+    adc ip+1    
131
+    cmp (ip),y   ; ok ?
132
+    bne perr2   ; no - show error #
133
+    eor #$ff    ; yes - test inverse pattern
134
+    sta (ip),y   
135
+    eor (ip),y   ; ok ?
136
+    sta (ip),y   ; leave memory zero
137
+    bne perr2   ; no - show error #
138
+    tya   
139
+    bne ra40    
140
+    dex   
141
+    bne ra30    
142
+;
143
+    beq diagok   
144
+;
145
+perr2  jmp perr    
146
+
147
+;
148
+
149
+;
150
+diagok      
151
+    ldx #topwrt   
152
+    stx eoiflg   ; *
153
+    txs   ; set (sp)
154
+    jsr cmdrst   
155
+;
156
+;**********************************
157
+;
158
+; controller initialization
159
+;
160
+;**********************************
161
+;
162
+    jsr cntint   
163
+
164
+;
165
+dskit1 lda #17    ; set up sector offset
166
+    sta secinc   
167
+    lda #5     
168
+    sta revcnt   ; set up recovery count
169
+;
170
+; initialize buffer pntr table
171
+;
172
+inttab ldx #0     
173
+    ldy #0     
174
+intt1  lda #0     
175
+    sta buftab,x  
176
+    inx   
177
+    lda bufind,y  
178
+    sta buftab,x  
179
+    inx   
180
+    iny   
181
+    cpy #bfcnt   
182
+    bne intt1    
183
+;
184
+    lda #<cmdbuf  ; set pntr to cmdbuf
185
+    sta buftab,x  
186
+    inx   
187
+    lda #>cmdbuf  
188
+    sta buftab,x  
189
+    inx   
190
+    lda #<errbuf  ; set pntr to errbuf
191
+    sta buftab,x  
192
+    inx   
193
+    lda #>errbuf  
194
+    sta buftab,x  
195
+;
196
+    lda #$ff    
197
+    ldx #maxsa   
198
+dskin1 sta lintab,x  
199
+    dex   
200
+    bpl dskin1   
201
+;
202
+    ldx #mxchns-1  
203
+dskin2      
204
+    sta buf0,x   ; set buffers as unused
205
+    sta buf1,x   
206
+    sta ss,x    
207
+    dex   
208
+    bpl dskin2   
209
+;
210
+    lda #bfcnt   ; set buffer pointers
211
+    sta buf0+cmdchn     
212
+    lda #bfcnt+1  
213
+    sta buf0+errchn     
214
+    lda #$ff    
215
+    sta buf0+blindx     
216
+    sta buf1+blindx     
217
+
218
+    lda #errchn   
219
+    sta lintab+errsa    
220
+    lda #cmdchn+$80     
221
+    sta lintab+cmdsa    
222
+    lda #lxint   ; lindx 0 to 5 free
223
+    sta linuse   
224
+
225
+    lda #rdylst   
226
+    sta chnrdy+cmdchn    
227
+    lda #rdytlk   
228
+    sta chnrdy+errchn    
229
+    lda #$e0    
230
+    sta bufuse   
231
+    lda #$ff    
232
+    sta bufuse+1  
233
+    lda #1     
234
+    sta wpsw    
235
+    sta wpsw+1   
236
+    jsr usrint   ; init user jmp
237
+    jsr lruint   
238
+;
239
+
240
+;*
241
+;*******************************
242
+;*
243
+;*  seterr
244
+;*  set up power on error msg
245
+;*
246
+;*  cbm dos v2.6 tdsk
247
+;*
248
+;*******************************
249
+;*
250
+;*
251
+;
252
+seterr lda #$73    
253
+    jsr errts0   
254
+;
255
+;
256
+;must be contiguous to .file idle

+ 48
- 0
DOS_1551/dup.src View File

@@ -0,0 +1,48 @@
1
+;08/22/84 ds
2
+; duplicate disk
3
+
4
+duplct lda #badcmd   
5
+    jmp cmderr   ; single drv
6
+;
7
+; format routine
8
+;
9
+; have controller format disk
10
+;
11
+format lda #3     
12
+    jsr seth    
13
+    ldx #3     
14
+;
15
+    lda #$f0    ; format cmd
16
+    sta tsttrk   ; init speed var
17
+    sta fmtsav   ; save cmd
18
+;
19
+    jsr stbfmt   ; give it to the controller
20
+;
21
+;read track one sector zero
22
+;
23
+    lda #1     ; track 1
24
+    sta hdrs+6   ; *
25
+    lda #0     ; sector 0
26
+    sta hdrs+7   ; *
27
+    lda #$80    ; read
28
+    sta fmtsav   
29
+    jmp stbfmt   ; sector read on track 1, sector 0
30
+;
31
+stbfmt ldy #3     ; 3 retries
32
+fmtstb lda fmtsav   ; get cmd
33
+    sta jobs,x   ; give job to controller
34
+    jsr stbctl   ; wake him up
35
+    cmp #2     ; error?
36
+    bcc okfmt    
37
+    lda #$ff    
38
+    sta ftnum   ; reset cntrl track
39
+    sta tsttrk   
40
+    dey   
41
+    bne fmtstb   
42
+;
43
+    ldx #0     ; set for offset for buffer to det. trk & sect.
44
+    jmp error   ; show error
45
+;
46
+okfmt  rts   ; good return
47
+;
48
+;    .end

+ 1
- 0
DOS_1551/edtini.src View File

@@ -0,0 +1 @@
1
+set mode change

+ 49
- 0
DOS_1551/equ.src View File

@@ -0,0 +1,49 @@
1
+    .page 'equate.sf'    
2
+;08/17/83 ds
3
+;******************************
4
+;* equates
5
+;******************************
6
+;
7
+zp2   =*   ; save zero page for dos
8
+rom   =$c000     ; first rom address
9
+;
10
+lrf   =$80  ; last record flag
11
+dyfile  =$40  ; dirty flag for rr file
12
+ovrflo  =$20  ; rr print overflow
13
+nssl   =6   ; # of side-sector links
14
+ssioff  =4+nssl+nssl  ; offset into ss for data block ptrs
15
+nssp   =120  ; # of ptrs in ss
16
+mxchns  =6   ; max # channels in system
17
+maxsa  =18  ; max sa # +1
18
+vererr  =7   ; controller verify error
19
+cr    =$0d  ; carriage return
20
+bfcnt  =5   ; available buffer count
21
+cbptr  =bfcnt+bfcnt  ; command buffer ptr
22
+errchn  =mxchns-1   ; error channel #
23
+errsa  =16  ; error channel sa #
24
+cmdchn  =mxchns-2   ; command channel #
25
+lxint  =%00001111   ; power up linuse (logical index usage
26
+blindx  =6   ; bam lindx for floating bams
27
+cmdsa  =15  ; command channel sa #
28
+apmode  =2   ; open append mode
29
+mdmode  =3   ; open modify mode
30
+rdmode  =0   ; open read mode
31
+wtmode  =1   ; open write mode
32
+reltyp  =4   ; open relative type
33
+dirtyp  =7   ; open direct type
34
+seqtyp  =1   ; open sequential type
35
+prgtyp  =2   ; open program type
36
+usrtyp  =3   ; open user type
37
+typmsk  =7   ; mask for type bits
38
+irsa   =17  ; internal read sa #
39
+iwsa   =18  ; internal write sa #
40
+dosver  =2   ; dos version
41
+fm2030  =$42  ; 2030 format version
42
+fm4040  =$41  ; 4040 format version
43
+
44
+;controller job types
45
+
46
+mxfils  =5   ; max # filenames in string
47
+dirlen  =24  ; directory length used
48
+nbsiz  =27  ; nambuf text size
49
+cmdlen  =41  ; length of command buffer

+ 416
- 0
DOS_1551/erp.src View File

@@ -0,0 +1,416 @@
1
+;11/28/83 ds
2
+; error processing 
3
+
4
+; controller errors
5
+; 0 (1) no error
6
+; 20 (2) can't find block header
7
+; 21 (3) no synch character
8
+; 22 (4) data block not present
9
+; 23 (5) checksum error in data
10
+; 24 (16) byte decoding error
11
+; 25 (7) write-verify error
12
+; 26 (8) write w/ write protect on
13
+; 27 (9) checksum error in header
14
+; 28 (10) data extends into next block
15
+; 29 (11) disk i.d. mismatch
16
+
17
+; command errors
18
+; 30 general syntax
19
+; 31 invalid command
20
+; 32 long line
21
+; 33 invalid filname
22
+; 34 no file given
23
+; 39 command file not found
24
+
25
+; 50 record not present
26
+; 51 overflow in record
27
+; 52 file too large
28
+
29
+; 60 file open for write
30
+; 61 file not open
31
+; 62 file not found
32
+; 63 file exists
33
+; 64 file type mismatch
34
+; 65 no block
35
+; 66 illegal track or sector
36
+; 67 illegal system t or s
37
+
38
+; 70 no channels available
39
+; 71 directory error
40
+; 72 disk full
41
+; 73 cbm dos v2.6 tdisk
42
+; 74 drive not ready
43
+
44
+; 1 files scratched response
45
+
46
+badsyn  =$30  
47
+badcmd  =$31  
48
+longln  =$32  
49
+badfn  =$33  
50
+nofile  =$34  
51
+nocfil  =$39  
52
+norec  =$50  
53
+recovf  =$51  
54
+bigfil  =$52  
55
+filopn  =$60  
56
+filnop  =$61  
57
+flntfd  =$62  
58
+flexst  =$63  
59
+mistyp  =$64  
60
+noblk  =$65  
61
+badts  =$66  
62
+systs  =$67  
63
+nochnl  =$70  
64
+direrr  =$71  
65
+dskful  =$72  
66
+cbmv2  =$73  
67
+nodriv  =$74  
68
+    .page  
69
+; error message table
70
+;  leading errror numbers,
71
+;  text with 1st & last chars 
72
+;  or'ed with $80,
73
+;  tokens for key words are
74
+;  less than $10 (and'ed w/ $80)
75
+
76
+errtab     ; " ok"
77
+	.byte  0,$a0,'O',$cb  
78
+;"read error"
79
+	.byte  $20,$21,$22,$23,$24,$27     
80
+	.byte  $d2,'EAD',$89  
81
+;" file too large"
82
+	.byte  $52,$83,' TOO LARG',$c5    
83
+;" record not present"
84
+	.byte  $50,$8b,6,' PRESEN',$d4    
85
+;"overflow in record"
86
+	.byte  $51,$cf,'VERFLOW '   
87
+	.byte  'IN',$8b    
88
+;" write error"
89
+	.byte  $25,$28,$8a,$89     
90
+;" write protect on"
91
+	.byte  $26,$8a,' PROTECT O',$ce   
92
+;" disk id mismatch"
93
+	.byte  $29,$88,' ID',$85   
94
+;"syntax error"
95
+	.byte  $30,$31,$32,$33,$34   
96
+	.byte  $d3,'YNTAX',$89     
97
+;" write file open"
98
+	.byte  $60,$8a,3,$84  
99
+;" file exists"
100
+	.byte  $63,$83,' EXIST',$d3  
101
+;" file type mismatch"
102
+	.byte  $64,$83,' TYPE',$85  
103
+;"no block"
104
+	.byte  $65,$ce,'O BLOC',$cb  
105
+;"illegal track or sector"
106
+	.byte  $66,$67,$c9,'LLEGAL TRACK'   
107
+	.byte  ' OR SECTO',$d2    
108
+;" file not open"
109
+	.byte  $61,$83,6,$84  
110
+;" file not found"
111
+	.byte  $39,$62,$83,6,$87    
112
+;" files scratched"
113
+	.byte  1,$83,'S SCRATCHE',$c4     
114
+;"no channel"
115
+	.byte  $70,$ce,'O CHANNE',$cc     
116
+;"dir error"
117
+	.byte  $71,$c4,'IR',$89    
118
+;" disk full"
119
+	.byte  $72,$88,' FUL',$cc   
120
+;"cbm dos v2.6 tdisk" !!!!!
121
+	.byte  $73,$c3,'BM DOS V2.6 TDIS',$cb    
122
+;"drive not ready"
123
+	.byte  $74,$c4,'RIVE',6,' READ',$d9  
124
+
125
+; error token key words
126
+;  words used more than once
127
+;"error"
128
+	.byte  9,$c5,'RRO',$d2     
129
+;"write"
130
+	.byte  $a,$d7,'RIT',$c5    
131
+;"file"
132
+	.byte  3,$c6,'IL',$c5     
133
+;"open"
134
+	.byte  4,$cf,'PE',$ce     
135
+;"mismatch"
136
+	.byte  5,$cd,'ISMATC',$c8   
137
+;"not"
138
+	.byte  6,$ce,'O',$d4  
139
+;"found"
140
+	.byte  7,$c6,'OUN',$c4     
141
+;"disk"
142
+	.byte  8,$c4,'IS',$cb     
143
+;"record"
144
+	.byte  $b,$d2,'ECOR',$c4    
145
+etend  =*   
146
+    .page  
147
+; controller error entry
148
+;  .a= error #
149
+;  .x= job #
150
+error  pha   
151
+    stx jobnum   
152
+    txa   
153
+    asl a  
154
+    tax   
155
+    lda hdrs,x   ; 4/12*****;recall track,sector
156
+    sta track    
157
+    lda hdrs+1,x  ; 4/12*********
158
+    sta sector   
159
+
160
+    pla   
161
+    and #$f    ; convert controller...
162
+    beq err1    ; ...errors to dos errors
163
+    cmp #$f    ; check nodrive error
164
+    bne err2    
165
+;
166
+    lda #nodriv   
167
+    bne err3    ; bra
168
+err1       
169
+    lda #6     ; code=16-->14
170
+err2  ora #$20    
171
+    tax   
172
+    dex   
173
+    dex   
174
+    txa   
175
+err3       
176
+    pha   
177
+    lda cmdnum   
178
+    cmp #val    
179
+    bne err4    
180
+    lda #$ff    
181
+    sta cmdnum   
182
+    pla   
183
+    jsr errmsg   
184
+    jsr initdr   ; init for validate
185
+    jmp cmder3   
186
+err4       
187
+    pla   
188
+cmder2      
189
+    jsr errmsg   
190
+cmder3      
191
+    jsr clrcb   ; clear cmdbuf
192
+    lda #0     
193
+    sta wbam    ; clear after error
194
+    jsr erron   ; set error led
195
+    jsr freich   ; free internal channel
196
+    lda #0     ; clear pointers
197
+    sta buftab+cbptr    
198
+    ldx #topwrt   
199
+    txs   ; purge stack
200
+    lda orgsa    
201
+    and #$f     
202
+    sta sa     
203
+    cmp #$f     
204
+    beq err10    
205
+    lda lsnact   
206
+    bne lsnerr   
207
+    lda tlkact   
208
+    bne tlkerr   
209
+;
210
+    ldx sa     
211
+    lda lintab,x  
212
+    cmp #$ff    
213
+    beq err10    
214
+    and #$f     
215
+    sta lindx    
216
+    jmp tlerr    
217
+;
218
+
219
+; talker error recovery
220
+; if command channel, release dav
221
+; if data channel, force not ready
222
+;  and release channel
223
+tlkerr      
224
+    jsr fndrch   
225
+    jsr xflsh    
226
+    jmp tlerr   ; finish
227
+
228
+; listener error recovery
229
+; if command channel, release rfd
230
+; if data channel, force not ready
231
+;  and release channel
232
+lsnerr      
233
+    jsr fndwch   
234
+    jsr ilerr    
235
+tlerr      
236
+    jsr typfil   
237
+    cmp #reltyp   
238
+    bcs err10    
239
+    jsr frechn   
240
+err10      
241
+    ldx #topwrt   
242
+    txs   
243
+    jmp idle    
244
+    .page  
245
+; convert hex to bcd
246
+hexdec tax   
247
+    lda #0     
248
+    sed   
249
+hex0  cpx #0     
250
+    beq hex5    
251
+    clc   
252
+    adc #1     
253
+    dex   
254
+    jmp hex0    
255
+hex5  cld   
256
+
257
+; convert bcd to ascii dec
258
+; return bcd in .x
259
+; store ascii in (temp),y
260
+bcddec tax   
261
+    lsr a  
262
+    lsr a  
263
+    lsr a  
264
+    lsr a  
265
+    jsr bcd2    
266
+    txa   
267
+bcd2       
268
+    and #$f     
269
+    ora #$30    
270
+    sta (cb+2),y  
271
+    iny   
272
+    rts   
273
+
274
+; transfer error message to
275
+; error buffer
276
+;
277
+okerr      
278
+    jsr erroff   
279
+    lda #0     
280
+errts0      
281
+    ldy #0     
282
+    sty track    
283
+    sty sector   
284
+;
285
+errmsg      
286
+    ldy #0     
287
+    ldx #<errbuf  
288
+    stx cb+2    
289
+    ldx #>errbuf  
290
+    stx cb+3    
291
+    jsr bcddec   ; convert error #
292
+    lda #',     
293
+    sta (cb+2),y  
294
+    iny   
295
+    lda errbuf   
296
+    sta chndat+errchn    
297
+    txa   ; error # in .x
298
+    jsr ermove   ; move message
299
+
300
+ermsg2 lda #',     
301
+    sta (cb+2),y  
302
+    iny   
303
+    lda track    
304
+    jsr hexdec   ; convert track #
305
+    lda #',     
306
+    sta (cb+2),y  
307
+    iny   
308
+    lda sector   ; convert sector #
309
+    jsr hexdec   
310
+    dey   
311
+    tya   
312
+    clc   
313
+    adc #<errbuf  
314
+    sta lstchr+errchn   ; set last char
315
+    inc cb+2    
316
+    lda #rdytlk   
317
+    sta chnrdy+errchn    
318
+    rts   
319
+;
320
+;**********************************;
321
+;*  ermove - move error message *;
322
+;*   from errtab to errbuf.  *;
323
+;*   fully recursive for token *;
324
+;*   word prosessing.     *;
325
+;*  input: .a= bcd error number *;
326
+;**********************************;
327
+;
328
+ermove      
329
+    tax   ; save .a
330
+    lda r0     ; save r0,r0+1
331
+    pha   
332
+    lda r0+1    
333
+    pha   
334
+    lda #<errtab  ; set pointer to table
335
+    sta r0     
336
+    lda #>errtab  
337
+    sta r0+1    
338
+    txa   ; restore .a
339
+    ldx #0     ; .x=0 for indirect
340
+e10       
341
+    cmp (r0,x)   ; ?error # = table entry?
342
+    beq e50    ; yes, send message
343
+;
344
+    pha   ; save error #
345
+    jsr eadv2   ; check & advance ptr
346
+    bcc e30    ; more #'s to check
347
+e20       
348
+    jsr eadv2   ; advance past this message
349
+    bcc e20     
350
+e30       
351
+    lda r0+1    ; check ptr
352
+    cmp #>etend   
353
+    bcc e40    ; <, continue
354
+    bne e45    ; >, quit
355
+;
356
+    lda #<etend   
357
+    cmp r0     
358
+    bcc e45    ; past end of table
359
+e40       
360
+    pla   ; restor error #
361
+    jmp e10    ; check next entry
362
+e45       
363
+    pla   ; pop error #
364
+    jmp e90    ; go quit
365
+;
366
+e50       ; the number has been located
367
+    jsr eadv1    
368
+    bcc e50    ; advance past other #'s
369
+e55